onsdag 26. april 2017

Referat fra årsmøte i Sandstad Båtforening 11.03.2017

Tilstede: 15 stk.
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent!
Sak 2: Valg av møteleder og referent.
Vedtak:Arne Joar Sundet som møteleder, Stig Tande som referent!
Sak 3: Valg av to stykker til å underskrive protokoll sammen med møteleder og referent.
Vedtak: Terje Hårnes, Svein Nyvoll, Arne Joar Sundet, Stig Tande!
Sak 4: Framlagt og gjennomgått årsmelding.
Vedtak: Godkjent!
Sak 5: Regnskap 2016 og revisors beretning.
Vedtak: Godkjent med kommentarer!
Sak 6: Budsjett 2017.
Vedtak: Møteleder orienterte årsmøtet det framlagte budsjettet for 2017. Budsjettet ble tatt til etterrettning!
Sak 7: Innkomne forslag.
Vedtak: Ingen innkomne forslag!
Sak 8: Valg 2017:
Vedtak: Valgte styret for 2017 består av:
Leder:                      Arne Joar  Sundet – Ikke på valg, 1 år som leder (gjenvalg)
Nestleder:               Jomar Nøsen – 2 år (gjenvalg)
Kasserer:                 Inger Forsnes Hansen – 2år (gjenvalg)
Sekretær:                Stig Tande – Ikke på valg
Styremedlem:        Reidar Stengel – 2 år (gjenvalg)
Varamedlemmer:  Reidar Haranes – 1 år (gjenvalg)
                                 Torstein Karlsen – 1 år (gjenvalg)
Valgkomite:            Torbjørn Tande – Ikke på valg
                                 Terje Hårnes – 2 år (gjenvalg)
                                 Svein Nyvoll – 2 år (gjenvalg
Revisorer:               Roger Lund – 1 år (gjenvalg)
                                 Torstein Hjelmeland – 1 år (gjenvalg)

Stig Tande ref.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar