søndag 21. mai 2017

Viktig melding til alle som har havneforsikring i Norske Sjø

Norske Sjø foreningsforsikring er i en god flyt om dagen. Nå er det 152 medlemsforeninger som har forsikring i Norske Sjø. Vi ønsker at flere båtforeninger er dekket av denne modulbaserte og gode havneforsikringen. Dette er en såkalt «allrisk» forsikring som bl. annet dekker ulykke, rettshjelp, styreansvar og naturskade. Om dere ønsker mer informasjon og vil ha et tilbud på havneforsikring ta kontakt med Per Robert Olsen i Norske Sjø. Han treffes på tlf. 930 86 886 eller på mail: pro@fender.no

Hvordan få ytterligere rabatt på havneforsikringen?
Få medlemmene i din båtforening til å sjekke opp båtforsikring i Norske Sjø. Be medlemmene å gå inn på premiekalkulatoren: www.norskesjo.no.
KNBF eier Norske Sjø forsikringsordningen hvor du som medlem er medeier. Du gis mulighet til å gi innspill på vilkår og pris. Som medlem i KNBF kan du gjennom dette tegne markedets beste båtforsikring i Norske Sjø, med de beste vilkårene og de beste dekningen. Her kan du velge mellom minikasko, kasko og superkasko.
Det tar to minutter å finne ut hva forsikringsprisen blir på din båt.

Rabattordning:
1.       Har 10 % av medlemmene båtforsikring i Norske Sjø (minimum 10 medlemmer) får båtforeningen 10% rabatt på havneforsikringen.
2.       Om 15% av medlemmene har båtforsikring i Norske Sjø oppnås 15% rabatt på havneforsikring. Som er maks rabatt på havneforsikring.

Vil du vite hvor mange båter som er forsikret i din båtforening?  Ta kontakt med Per Robert Olsen.


Vennlig hilsen
Kongelig Norsk Båtforbund

onsdag 26. april 2017

Vaktliste 2017

SANDSTAD BÅTFORENING - VAKTLISTE 2017
Navn
uke
tlf
mail
John ingebrigsten
18
47958851
John58@live.no
Terje Johannessen
19
terj-jo8@online.no
Roland Johansen
20
91320883
Torstein Karlsen
21
47342597
post@helene.as
Ketil Klæboe
22
ketilklagenista@yahoo.no
Per M. Krangnes
23
91813054
kokkeper@gmail.com
Rolf Krangnes
24
93033649
rkrangne@online.no
Odd J. Kvakland
25
97085340
ojk-58@hotmail.com
Arnt O. Kylling
26
90130694
Tor Larsen
27
99151480
Stig Atle Lervåg
28
48206662
Therese Lillevik
29
92259956
to-thomm@online.no
Roger Lund
30
95708861
rogelu@online.no
Hedvig H. Mauseth
31
48010812
tor.mauseth@broadpark.no
Knut Lønseth
32
45267175
Odd Mellemsæther
33
91732373
Oddmelv@online.no
Tore Mellemsæther
34
90208182
marit.mellemsaether@leroymidt.no
Ivar Mikalsen
35
91776321
Vidar Nogva
36
93454157
vidar.nogva@ntebb.no
Frank Nordahl
37
91866362
draagen1@hotmail.com
Harald Moe
38
91112424
harald.moe@trondheim.kommune.no

GJØREMÅL:
Vaktuka gjelder fra mandag til og med søndag!
-Holde det rent og i orden på toaletter, dusj og vaskerom med minst et besøk pr. døgn.
-Vask av gulv minst en gang pr. uke.
-Tømme kurver for papir, legge fram toalettpapir og tørkepapir (lite papirlager og søppelsekker bak på senen)
-Bytte av søppelsekker i søppelstativ ved huset og landgang til brygge C. Søppelsekk tømmes i container ved huset.
-Ytterdør til toalettrom og dusj holdes åpent hele døgnet. Sjekke for hærverk og evnt. skader.
-Dør mellom kjøkken og sanitærrom skal alltid være stengt.
-Dersom du ikke kan ta havnevakta den uka du er oppført, har du ansvar for å evnt. bytte med andre på havnevaktlista eller av medlemslista. Viktig at stedfortreder blir ført opp på havnevaktlista  på tavla. Uteblivelse fra oppført havnevakt på lista, vil bli belastet med kr. 1.000;
-Det er også anledning til å kontakte husansvarlig Kurt Kjønnvik på tlf. 95025259! Det vil koste kr.1.000; pr. vakt (uke).
-Svært viktig at neste havnevakt på lista blir kontaktet!
(Gjør vedkommende kjent med gjøremålene som havnevakt).


SANDSTAD BÅTFORENING

Styret

Referat fra årsmøte i Sandstad Båtforening 11.03.2017

Tilstede: 15 stk.
Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent!
Sak 2: Valg av møteleder og referent.
Vedtak:Arne Joar Sundet som møteleder, Stig Tande som referent!
Sak 3: Valg av to stykker til å underskrive protokoll sammen med møteleder og referent.
Vedtak: Terje Hårnes, Svein Nyvoll, Arne Joar Sundet, Stig Tande!
Sak 4: Framlagt og gjennomgått årsmelding.
Vedtak: Godkjent!
Sak 5: Regnskap 2016 og revisors beretning.
Vedtak: Godkjent med kommentarer!
Sak 6: Budsjett 2017.
Vedtak: Møteleder orienterte årsmøtet det framlagte budsjettet for 2017. Budsjettet ble tatt til etterrettning!
Sak 7: Innkomne forslag.
Vedtak: Ingen innkomne forslag!
Sak 8: Valg 2017:
Vedtak: Valgte styret for 2017 består av:
Leder:                      Arne Joar  Sundet – Ikke på valg, 1 år som leder (gjenvalg)
Nestleder:               Jomar Nøsen – 2 år (gjenvalg)
Kasserer:                 Inger Forsnes Hansen – 2år (gjenvalg)
Sekretær:                Stig Tande – Ikke på valg
Styremedlem:        Reidar Stengel – 2 år (gjenvalg)
Varamedlemmer:  Reidar Haranes – 1 år (gjenvalg)
                                 Torstein Karlsen – 1 år (gjenvalg)
Valgkomite:            Torbjørn Tande – Ikke på valg
                                 Terje Hårnes – 2 år (gjenvalg)
                                 Svein Nyvoll – 2 år (gjenvalg
Revisorer:               Roger Lund – 1 år (gjenvalg)
                                 Torstein Hjelmeland – 1 år (gjenvalg)

Stig Tande ref.