søndag 9. mars 2014

Referat fra årsmøtet

Referat fra årsmøte i Sandstad Båtforening 08.03.2014

Tilstede: 18 stykker.


Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent!

Sak 2: Valg av møteleder og referent.
Vedtak: Arne Joar Sundet som møteleder, Stig Tande som referent!

Sak 3: Valg av to stykker til å underskrive protokoll sammen med møteleder og referent.
Vedtak: Bjarne Møller, Nora Sivertsen, Arne Joar Sundet, Stig Tande!

Sak 4: Framlagt og gjennomgått årsmelding.
Vedtak: Godkjent med kommentarer!

Sak 5: Regnskap 2013 og revisors beretning.
Vedtak: Godkjent!

Sak 6: Budsjett 2014.
Vedtak: Styreleder orienterte årsmøtet framlagte budsjettet for 2014. Budsjettet ble tatt til etterretning!

Sak 7: Innkomne forslag.
Vedtak: Jarle Pedersen orienterte årsmøtet om revidering og endring på vedtektene for båtforeningen. KNBF sentralt kan bistå båtforeningen med dette. Styret vil ta en gjennomgang av vedtektene i samråd med KNBF sentralt. Lovte å presentere de nye vedtektene på neste årsmøte!

Sak 8: Valg.
Vedtak: Valgte styret for 2014 består av:
Leder:                  Arne Joar Sundet          2 år (gjenvalg) 1 år som leder (gjenvalg)
Nestleder:            Per Magne Krangnes    2 år (gjenvalg) 1 år som nestleder (gjenvalg)
Kasserer:             Otto Skaalvik                Ikke på valg
Sekretær:             Stig Tande                     2 år (gjenvalg)
5. styremedlem:   Jomar Nøsen                 1 år (Ny)
1. vara til styret:  Fridtjof Hjertås              1 år (gjenvalg)
2. vara til styret:  Torstein Karlsen            1 år (gjenvalg)

Valgkomitè:
Knut Tore Børø                                          Ikke på valg
Karl Petter Nyvold                                     Ikke på valg
Torbjørn Tande                                          2 år (Ny)

Revisorer:
Roger Lund                                                 1 år (gjenvalg)
Thorstein Hjelmeland                                 1 år (gjenvalg)


Stig Tande ref.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar